Licens

Vi arbetar även med licensavtal för en del av våra varumärken. Vi är noggranna med att kvalitetssäkra hela processen från design och produktion till leveranser.

Vårt mål är att fortsätta utvecklas och att bli marknadsledande inom de segment vi är verksamma idag. Detta kräver att vi ständigt går på tå och inte är rädda för förändringar samtidigt som det förutsätter mångårig erfarenhet, kompetens, en god marknadskännedom och hängiven personal. Vi vet vilken kompetens som krävs för varje område och skede och har personal därefter. Vi är ständigt på jakt efter att våra produkter och tjänster ska utvecklas till det bättre.

I en marknad som ständigt kräver förändring och med trender som kommer och går gäller det att man är lyhörd och i största möjliga mån förberedd till att bidra till utvecklingen. Vi fungerar både som bollplank och som sammarbetspartner åt såväl återförsäljare som till leverantör. Genom att ha ett stort kunnande i branschen och med den kompetens som krävs kan vi hela tiden möta de förväntningar och behov våra kunder har.

Vi tror på sammarbeten som gynnar hela led från leverantör till slutkonsument och strävar därför efter att vara en tillförlitlig länk mellan våra huvudmän till våra kunder. Vi är helt övertygade om att det är till allas fördel att verka för långsiktiga och starka relationer.